Voor wie en wat is beschermingsbewind?

 

Wat doet Duimkruid bewindvoering?

 

Onder bewind,
en dan?

 

Neem contact
met ons op!

Het komt regelmatig voor dat mensen niet (meer) in staat zijn om hun financiële belangen naar
behoren te behartigen. Zij kunnen hierdoor ernstig in de problemen komen.
Bijvoorbeeld omdat de vaste lasten niet meer worden betaald, onverantwoord dure aankopen worden gedaan of omdat er
financieel misbruik van hen wordt gemaakt. In dergelijke situaties kan een professionele beschermingsbewindvoerder zoals Duimkruid bewindvoering hulp bieden.

Voor wie en wat is beschermingsbewind?

Wat is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is er eigenlijk voor om u te beschermen. Het voorkomt dat anderen misbruik van uw situatie kunnen maken. Bewind betekend dat het beheer van iemands geld en bezit niet meer alleen door hem of haar gebeurt.

De Kantonrechter benoemt een bewindvoerder om het beheer over te nemen. Tevens wordt er door de bewindvoerder op toegezien dat er geen nieuwe schulden worden gemaakt. Het bewind beperkt alleen het beheer over de goederen en financiële zaken van de onderbewindgestelde niet zijn of haar overige rechten.

Voor wie is beschermingsbewind

Beschermingsbewind kan een oplossing zijn als iemand door lichamelijke of psychische beperking niet (meer) in staat is om zelf zijn of haar financiële belangen te behartigen. Ook kan bewind worden ingesteld bij verkwisting of het hebben van problematische schulden.

Heeft u hulp nodig bij u financiële problemen? Duimkruid bewindvoering helpt u graag. Neem vrijblijvend contact met ons op. Duimkruid bewindvoering is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10: 00 – 12:00 uur op telefoonnummer 0478-206212 of mail naar e.verlijsdonk@duimkruid.nl

Heeft u hulp nodig bij uw
financiële problemen?

Heeft u hulp nodig bij uw financiële problemen?
Duimkruid bewindvoering helpt u graag.
Neem vrijblijvend contact met ons op.
Duimkruid bewindvoering is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 10: 00 - 12:00 uur op telefoon 0478-206212 of mail naar e.verlijsdonk@duimkruid.nl

Wat doet Duimkruid bewindvoering?

Wat kan Duimkruid bewindvoering voor u betekenen?

In een wereld waarin er steeds meer van mensen zelf wordt verwacht terwijl de wet -en regelgeving steeds ingewikkelder wordt is Duimkruid bewind-
voering er om u te helpen de weg (weer) te vinden om controle te krijgen over uw financiën

De aanvraag

Tijdens een kennismakingsgesprek bij u thuis of in de instelling waar u op dat moment verblijft, bespreekt Duimkruid bewindvoering waarom u bewind wilt aanvragen, wat bewind inhoudt, de werkwijze van mijn kantoor en wat Duimkruid bewindvoering voor u kan betekenen. Het is belangrijk dat vooraf wederzijdse verwachtingen, mogelijkheden en onmogelijkheden duidelijk zijn. Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de Kantonrechter. Voor het verzoek tot onderbewindstelling moeten er verschillende formulieren worden ingevuld. Duimkruid bewindvoering helpt u daar graag bij. Enkele weken nadat de Rechtbank het verzoekschrift onderbewindstelling heeft ontvangen, wordt u en de te benoemen bewindvoerder uitgenodigd om het gedane verzoek tijdens een zitting op de Rechtbank toe te lichten. De Kantonrechter zal uiteindelijk bepalen of u beschermingsbewind nodig heeft.

Wat mag u verwachten?

  • Wanneer de Kantonrechter het verzoek tot onderbewindstelling goedkeurt en Duimkruid bewindvoering als bewindvoerder aanwijst, betekent dit dat Duimkruid bewindvoering vanaf dat moment zorg draagt voor uw financiën. Duimkruid bewindvoering opent dan voor u een beheer -en leefgeldrekening.
  • De beheerrekening zal worden gebruikt voor al uw inkomsten en uitgaven en staat onder het beheer van de bewindvoerder. Op de leefgeldrekening wordt wekelijks uw huishoudgeld overgemaakt.
    Van de leefgeldrekening heeft u een bankpas in eigen beheer.
  • Duimkruid bewindvoering stelt samen met u een budgetplan op.
    Dit wil zeggen dat Duimkruid bewindvoering samen met u gaat kijken wat er maandelijks nodig is voor de betaling van uw vaste lasten, uw reserveringen en uw levensonderhoud. Alle betrokken instanties worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling en verzocht alle post die betrekking heeft op betaling, uitkering of inkomen naar ons kantoor door te sturen.
  • Vervolgens gaat Duimkruid bewindvoering aan de slag om uw financiën te stabiliseren en word ook de eventuele schuldenlast geïnventariseerd. Stabiliseren wil zeggen dat de inkomsten en uitgaven in balans zijn.


Heeft u schulden?

Beschermingsbewind is niet bedoeld om uw schulden te saneren. Als er schulden zijn kan Duimkruid bewindvoering niet altijd voorkomen dat de schulden in eerste instantie nog oplopen. Indien u schulden heeft zal Duimkruid bewindvoering met u overleggen hoe de schulden het beste aangepakt kunnen worden. Duimkruid bewindvoering zal u begeleiden, indien er sprake is, van problematische schulden naar een schuldhulpverlenende instantie zoals bijvoorbeeld de schulddienstverlening van de Gemeente zodra uw dossier stabiel is (minnelijke regeling). Lukt een minnelijke regeling niet, dan kan een verzoek tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) worden gedaan bij de Rechtbank. Dit staat los van het beschermingsbewind. Mogelijk kan Duimkruid bewindvoering hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente inschakelen.

Onder bewind, en dan?

Onder bewind, en dan?

Voor een goed bewind is regelmatig contact noodzakelijk. Op welke manier dit contact verloopt wordt aan het begin van het traject met u afgesproken.

De bewindvoerder beheert u geld, maar kan nooit méér uitgeven dan er binnenkomst. Daardoor kan uw leefgeld soms heel krap zijn. Ook kan het gebeuren dat Duimkruid bewindvoering dingen die u graag zou willen kopen of doen, niet kan toestaan.

Duimkruid bewindvoering legt jaarlijks verantwoording af aan de Kantonrecht over de werkzaamheden en over u financiële situatie.
Voor het doen van grote uitgaven moet Duimkruid bewindvoering vooraf

toestemming vragen aan de Kantonrechter. Deze handelswijze staat borg voor een verantwoorde wijze van beheer van uw financiën.

Wat kost beschermingsbewind

Voor bewindvoering gelden vaste tarieven, welke worden vastgesteld door de staatssecretaris van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Bij geringe inkomsten kan er bijzondere bijstand bij uw Gemeente worden aangevraagd voor de kosten van bewindvoering. Als u hiervoor in aanmerking komt vraagt Duimkruid bewindvoering dit voor u aan.